HaHaDu 2017 propozície

28.06.2016 09:48

HaHaDU

9.septembra 2017 / sobota

 

Miesto :          Handlová, strelnica

 

Časový harmonogram

 

9:00                 Začiatok prezentácie

9:00 – 10:45    Prezentácia pretekárov na mieste

10:45               Výklad trate

11:00               Štart cyklistickej časti

12:00               Štart bežeckej časti

13:30               Vyhlásenie výsledkov

 

Vzdialenosť:   cca10 km beh

                         cca 20 km mtb dva okruhy

Prevýšenie:     300 m/ okruh

 

Kategórie beh :   Juniori, juniorky, muži 40-, ženy 40-, muži 40+, ženy 40+

Kategórie mtb :  ženy 40+, ženy 40-, muži 40+, muži 40-.

Duatlon   :           ženy 40-, ženy 40+, muži 40-, muži 40+, štafety

           

Ceny:               Prví traja v jednotlivých kategóriách získajú trofeje

 

Občerstvenie na trati: jedna občerstvovačka  po 6 km v priestore štartu a cieľa a pri prejazde do druhého kola

 

Parkovanie:    pri mieste štartu

 

Štartovné:

Štartovné obsahuje: občerstvenie na trati a jedlo v cieli, čipovú časomieru, štartovné číslo s menom v prípade prihlásenia do 25.8.

 

Štartovné základná sadzba beh, mtb s úhradou do 25.8.2016 – 7 Eur, na mieste 9 Eur.

Štartovné základná sadzba duatlon s úhradou do 25.8.2016 – 9Eur, na mieste 10 Eur.

 

 

 

Prihlasovanie: 

Všetky potrebné údaje k registrácii a úhrade štartovného nájdete na www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek32.php

 

 

 

Pravidlá:

V čase 11:00 bude odštartovaná cyklistická časť. Po dojazde prvého cyklistu prihláseného do duatlonu budú spoločne s ním odštartovaní na bežeckú časť aj všetci  bežci prihlásený výlučne v kategórii beh. Poradie cyklistov bude stanovené ako rozdiel času v cieli a času štartu. Poradie behu bude stanovené ako rozdiel času v cieli a času štartu. Poradie v kategórii duatlon bude stanovené ako rozdiel času v cieli behu a času štartu cyklistiky. Poradie v kategórii duatlon štafeta bude stanovené ako súčet časov pretekára na bicykli a bežca. Každý z pretekárov v kategórii duatlon je automaticky hodnotený aj v kategóriách beh a cyklistika. Štafeta môže byť zložená výlučne z  bežca a  cyklistu. Pretekár zaradený v kategórii duatlon jednotlivec nemôže byť hodnotený v kategórii duatlon štafeta.

Každý účastník štartuje na vlastné riziko.

Účastník  je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi , aby bolo viditeľné pri prebehnutí cieľom. Čipy budú umiestnené podľa pokynov pri prezentácii. Účastník cyklista je povinný počas celej trate mať na hlave riadne upevnenú cyklistickú prilbu. Bicykle budú pred štartom kontrolované organizátorom a v prípade závažných nedostatkov na brzdách a riadení si organizátor vyhradzuje právo takýto bicykel vyradiť zo súťaže.

Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s účasťou na pretekoch.

Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad, ktorý sám vytvorí na trati.

Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.

.

Reklamácia výsledkov je možná na mieste do času oficiálneho vydania výsledkov. O proteste rozhodne hlavný organizátor do 15 minút od podania protestu.

Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.

V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.

 

Kontakt:         Jozef Tínes,  hasicjojo.jt@gmail.com, +421 908 793 997